Referentieprojecten

De Efteling BV:
-  ontwerp, voorbereiding en begeleiding uitvoering buitenruimte 
   Vliegende Hollander, Raveleijn en bungalowpark Bosrijk.
-  opstellen illustratieboek van project groen in Bosrijk met titel: 
   "Bosrijk, een natuurlijke beleving".
-  implementatie buitenruimte golfterrein in beheersysteem.
-  onderhoudsbestekken parkeerplaats West en Eftelinghotel
-  opstellen groenbeheerplan
-  ondersteuning groenbeheerder

Avans Hogescholen:
-  aanlegbestek en begeleiding uitvoering van parkzone en 
   parkeerplaats locatie Hogeschoollaan 1 te Breda.
-  integraal onderhoudsbestekken voor zes vestigingen in 
   Tilburg, Breda en 's-Hertogenbosch.
-  ondersteuning directievoering
-  implementatie beeldsystematiek en uitvoeren kwaliteitskeuringen

Gemeente Breda:
-  schrijven bestekken en directievoering op bestekken
   onkruidbeheer verhardingen, bermen en gazon.
-  schrijven interne bestekken voor de eigen dienst.

Gemeente Amersfoort:
-  opstellen integrale onderhoudsbestekken van 2007 tm heden.
-  aanbestedingsbegeleiding 'Gunnen op Waarde'.


Gemeente Oosterhout:
-  schrijven bestekken onderhoud groen, onkruidbeheer
   verhardingen, bermen & watergangen
-  implementatie keuringsmethodiek beeldbestekken
-  ondersteuning directievoering diverse bestekken.

Gemeente Drimmelen:
-  inventarisatie werkgebied t.b.v. bestek bermen
-  opstellen bestek maaien bermen en watergangen

Zorgcentra de Wever:
-  schrijven bestekken integraal onderhoud voor zes 
   vestigingen in Tilburg.

Bedrijventerrein Steenakker Breda:
-  opstellen integraal onderhoudsbestek voor parkmanagement
   Steenakker.
-  directievoering en uitvoering keuringen.

Greenpoint Advies:
-  opstellen bestek onderhoud bomen voor gemeente Zeist.

Korteweg Landgoed Ontwikkeling:
-  aanlegbestek civiel werk voor Landgoed de Schuitvaart
   te Etten-Leur.
-  aanvraag watervergunning.

Gemeente Dongen:
-  opstellen bestek onkruidbeheer verhardingen.
-  ondersteuning gebruik beheersysteem.

Gemeente Roosendaal:
-  schrijven bestek gazon maaien op beeld.
-  implementatie keuringsmethodiek .
-  opstellen bestek bermen en watergangen.

Gemeente Oisterwijk:
-  ontwerp, bestek en directievoering project
   Brede School Moergestel.
-  beeldbestek integraal onderhoud verharding en gazon.
-  beeldbestek onderhoud beplanting.
-  implementatie keuringsmethodiek op beeld.
-  ondersteuning groenbeheerder en directievoerder.

Gemeente Geertruidenberg:
-  schrijven bestek onderhoud grassen en kruiden
   (gedeeltelijk op beeld).

Gemeente Vught:
begeleiding uitvoering VTA inspectie bomen.
-  bestek integraal onderhoud verharding en grassen.
-  bestek onderhoud beplantingen.
-  implementatie keuringsmethodiek op beeld
-  ondersteunen directievoerder.

Gemeente Nieuwegein:
advisering en ondersteuning onderhoudsbestekken.
   (gedeeltelijk beeld, gedeeltelijk reguliere posten).
-  opleiding personeel inzake toezicht en directievoering.

Gemeente Loon op Zand:
-  bestek wijk Draaiboom integraal onderhoud.
-  bestek onderhoud beplanting en gazon.
-  bestek bermen en watergangen.
-  bestek integraal onderhoud verhardingen.
-  begeleiding aanbesteding en directievoering diverse bestekken.

Gemeente Laarbeek:
-  advisering opstellen onderhoudsbestekken.

Gemeente Boxtel:
-  beeldbestek gazon.
-  schrijven bestek onderhoud bermen en watergangen.
-  opstellen bestek wateroverlast wijk Oost.
-  ondersteuning directievoering diverse bestekken.
-  opstellen kwaliteitscatalogus.
-  implementatie keuringsmethodiek op beeld.
-  implementatie groenbeleidsplan
-  aanbestedingsbegeleiding project Blauwhoefseloop
-  aanlegbestek basisschool De Beemden
-  aanlegbestek infiltratievoorziening project Heideweg


Gemeente Boekel:
-  bestek onderhoud bermen en watergangen.

Gemeente Eersel:
-  opstellen onderzoeksrapport kostenbesparing 
   berm- en slootmaaisel.

Trifolium:
-  implementatie beheerplan Loonsche Land voor locatie 
   de Efteling BV.  

P3transfer: 
-  
cursusleider basiskennis RAW / UAV voor gemeente 
   en aannemers.
-  cursusleider RAW / UAV voor gevorderden. 
-  cursusleider beeldsystematiek.

Hogeschool Larenstein:
-  jaarlijks verzorgen van gastcolleges.