Bouwteam gemeente Eindhoven

De Gemeente Eindhoven hanteert het bouwteam voor het beheer van de buitenruimte recent als compleet nieuwe contractvorm. Met vooruitstrevende maatregelen voor een biodiverse duurzame leefomgeving tot gevolg.

Vraagstuk

Het is een expliciet doel van gemeente Eindhoven; in 2030 geheel klimaatneutraal zijn. Onder meer het beheer van de buitenruimte moest hiervoor onder de loep worden genomen. Want in welke vorm kan de gemeente efficiënt en doeltreffend werken aan het vastgestelde streven?

Oplossing

De gemeente heeft een speciaal bouwteam in het leven geroepen dat constant projecten in de steigers zet, ze monitort en evalueert. Met initiatieven en aanpassingen op het gebied van onder andere gras maaien, onderhoud van de plantvakken, zwerfafval ruimen en vegen wordt binnen het beschikbare budget zo veel mogelijk meerwaarde gecreëerd. Dit overigens niet alleen op het gebied van duurzaamheid. Ook inzake ecologie, burgerparticipatie en social return. Door de contracten die zijn aangegaan, wordt momenteel in de helft van de stad deze werkwijze gehanteerd. Door uitbreiding van de partnerschappen zal het in 2023 om 100 procent dekking van de stedelijke omgeving gaan.  

Onze bijdrage

In dit project trekt Peter Sebregts Groenmanagement de kar van de gemeente Eindhoven. Van het organiseren van de aanbestedingen, het samenstellen van het kernteam tot de evaluaties gedurende het proces; als adviseur heeft hij een voortrekkersrol. Hij blijft ook de komende jaren nog vanuit zijn huidige functie pionieren.

Duurzaamheidsproject Avans Hogescholen

Avans Hogescholen zocht een aannemer om het onderhoud van de buitenruimte van 10 vestigingen bij onder te brengen. Bij de keuze voor een partij moest niet alleen een optimale prijs-kwaliteitverhouding een rol spelen. Omdat de onderwijsinstelling een milieubewust imago heeft, zou vooral de manier van inspelen op duurzaamheid, biodiversiteit en servicegerichtheid de doorslag geven.

Vraagstuk

Avans Hogescholen wenste ontzorging inzake de zoektocht naar een geschikte aannemer. Het betrof een project van a tot z; van advisering voor de contractvorm en inhoud en het uitwerken en calculeren van het contract tot de directievoering, begeleiding en kwaliteitskeuringen aan na de daadwerkelijke inschakeling van een specifieke partij.

Oplossing

Er is inmiddels een contract tot stand gekomen met een onderhoudspartij die oog heeft voor de thema’s waar Avans voor staat. Daarnaast wordt er – ook niet geheel onbelangrijk – rekening gehouden met bijvoorbeeld tentamenperiodes van studenten van de instelling. Zodat zij tijdens hun toetsen bijvoorbeeld niet door kettingzagen en bladblazers worden gestoord.

Onze bijdrage

Peter Sebregts Groenmanagement heeft Avans Hogescholen geadviseerd tijdens het gehele aanbestedingstraject. Van advies inzake de optimale verhoudingen tot aan de uiteindelijke gunning. Niet alleen de onderhoudskwaliteit van de potentiële partijen is getoetst. Ook hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid en servicegericht werken werden meegenomen in een uiteindelijk advies. Daarnaast werd de onderwijsinstelling ontzorgd op het gebied van het bijbehorende papierwerk; van bestekken uitschrijven, calculaties uitvoeren tot inkoopdocumenten, publicaties en het uiteindelijke contract opstellen. Tot op de dag van vandaag wordt in de gaten gehouden of de kwaliteit geleverd wordt die de aannemer belooft. En of er vooruitgang in de buitenruimte zichtbaar is.