Beheer

Peter Sebregts is groendeskundige in de breedste zin van het woord. Alleen al op beheergebied is hij op velerlei fronten te raadplegen. Omdat hij de branche als geen ander kent en veel waarde hecht aan zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en ontzorging, mogen klanten rekenen op gedegen hulp. Dat resulteert overigens niet altijd in de antwoorden en adviezen die klanten graag willen horen. Wél in aanbevelingen die tot de meest optimale situatie leiden. Op die manier is kwaliteit altijd een garantie. Of het nu om ondersteuning bij een specifiek aspect van het groenbeheer of om trajecten van a tot z gaat.

Veelzijdige partner in groenbeheer
Gemeenten en andere instellingen schakelen het adviesbureau in voor onder meer:

  • Een professionele visie op de meerwaarde van duurzaamheid, biodiversiteit, social return en burgerparticipatie in het beheer van de buitenruimte
  • Advies inzake duurzame aanbesteding van beheer van de buitenruimte middels verschillende contractvormen
  • Implementatie bouwteamcontracten beheer buitenruimte
  • Projectbegeleiding onderhoud buitenruimte
  • Implementatie en vormgeving databeheer beheersystemen
  • Directievoering en begeleiding (RAW)bestekken en contracten 
  • Vragen rondom de financiële afwikkeling van groenbeheer
  • Calculaties bij contractvorming
  • Verwachtingsmanagement wat betreft kwaliteitsstandaarden

Een vraag die niet in het rijtje veelvoorkomende vraagstukken voorkomt? Meer aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit, social return en leefbaarheid? Of een geheel nieuwe ontwikkeling voor ogen waarin u een rol voor Peter Sebregts ziet weggelegd? Ook dan is consultatie de moeite waard. Met zijn ervaring binnen het vak en zijn enthousiaste ondernemersgeest grijpt hij ook met enige regelmaat aanpalende uitdagingen aan.