Onze klanten

Het portfolio van Peter Sebregts Groenmanagement is divers. Want naast (overheids)instellingen behoren ook bedrijven tot de klantenkring. De grootste gemeenschappelijke deler? De partijen zijn op zoek naar manieren om hun buitenruimten zo goed mogelijk te beheren en tegelijkertijd aandacht aan actuele maatschappelijke thema’s te besteden. 

Het bedrijfsmotto – ‘We have to create their future’ – wordt door de gehele klantenkring onderkend. De partijen zijn bereid om hiernaar te handelen. Soms is de duurzame inslag die gehanteerd wordt zelfs de voornaamste reden voor partijen om juist bij Peter Sebregts Groenmanagement aan te kloppen. Een greep uit het klantenbestand vind je hieronder: 

Avans Hogeschool
Oscar van den Eijnden

“Peter Sebregts is al jaren mijn (strategisch) adviseur als het gaat om groenmanagenent op het gebied van tuinen en terreinen. Hij is een echte specialist en heeft kennis van zaken. Daarnaast ondersteund en begeleidt hij in aanbestedingstrajecten en grote inrichtingsprojecten. Ik ervaar onze samenwerking als zeer prettig, Peter is loyaal en betrouwbaar.”

Gemeente Bergeijk
Stef op ’t Hoog

“Als adviseur heeft Peter Sebregts samen met ons het proces naar een nieuw integraal (bouwteam)contract vormgegeven. Hij is goed op de hoogte van de huidige markt, contractvormen/mogelijkheden en de bijbehorende stappen. Een prima samenwerking met een toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte als resultaat.”

Gemeente Breda
Jack Rasenberg

“Peter Sebregts is zeer deskundig op het gebied van aanbestedingen en het schrijven van bestekken. Zo schreef hij ook voor de gemeente Breda de bestekken van gazon- en bermbeheer. Het is een prettige samenwerking waarbij gemaakte afspraken worden nagekomen.”

Gemeente Eindhoven
Bjorn Hamers

“Onze samenwerking heeft mooie, innovatieve producten voortgebracht. Van het opzetten, aanbesteden en implementeren van bouwteamcontracten voor integraal beheer tot het (interim) leiden van een team vakspecialisten; het gaat Peter stuk voor stuk goed af. Hij weet ze feilloos te motiveren en in de juiste richting te bewegen. Al met al haal je met Peter een echte innovatieve allrounder binnen.”

Gemeente Nieuwegein
Herman Westland

“Van losse bestekken per beheereenheid tot de huidige aanbesteding met integrale bouwteams. Peter Sebregts is hier initiator van geweest. Ook is hij onze inhoudelijke sparringpartner voor vraagstukken die uit de bestekken voortkomen. Ooit heeft een aannemer hem de paus genoemd. Zo ver wil ik niet gaan, maar de term goeroe dekt wat mij betreft de lading.”

Gemeente Amersfoort
Marc Tammens

“Bij Peter Sebregts kunnen wij de voorbereiding van aanbestedingen en bestekken vol vertrouwen uit handen geven. Daarnaast is hij een zeer ervaren sparringpartner op het gebied van aanbesteden en groen. Niet voor niets werken wij dan ook al jarenlang met veel plezier samen.”