Aanbestedingsadvies

Een zeer actueel onderwerp voor werkzaamheden rondom groenonderhoud en groenaanleg is het maken van bewuste keuzes tijdens het aanbestedingstraject. Ons bedrijf heeft hier uitgebreide ervaring in en kan u in deze fase van A tot Z op professionele wijze begeleiden.

De eerste stap is het kiezen van de juiste vorm van aanbesteden, meervoudig onderhands of (Europees) openbaar.
Maar ook de wijze van aanbesteding is van groot belang. Kies je voor de aannemer die de laagste prijs aan biedt, of is gunnen op waarde wellicht een verstandige keuze en ga je voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving?
Nadat deze keuzes zijn gemaakt kan een contractvorm worden besproken. Dit kan worden vormgegeven in een frequentiebestek, een beeldbestek of een prestatiebestek.
Niet alleen de theoretische onderbouwing is belangrijk, maar ook dient het bestek en de aanbestedingsvorm getoetst te worden aan de praktijk voor er definitieve beslissingen worden genomen. We kunnen voor u een directieraming opstellen, verschillende aanbiedingsvarianten berekenen en marktonderzoek verrichten om de geschiktheid van aannemers te bekijken.

Pas als dit voortraject met succes is doorlopen en bewuste en doordachte keuzes zijn gemaakt kan een gedegen bestek worden opgesteld. Ook hiermee kunnen wij u van dienst zijn.

Na het opstellen van het bestek volgt de begeleiding van de aanbesteding. De ingediende stukken worden door ons getoetst. Daarna kan een gunningsvoorstel worden opgesteld.

Als het contract gesloten is met de aannemer blijft het belangrijk om de directievoering op het bestek goed te regelen. De gemaakte afspraken in het bestek dienen immers in de praktijk door de aannemer te worden nageleefd. Peter Sebregts Groenmanagement kan voor u zorgen dat er periodiek kwaliteitskeuringen plaats vinden met bijbehorende afrekensystematiek. Het is tevens mogelijk dat wij bouwvergaderingen bijwonen en de verslaglegging hiervan verzorgen.

Indien wij bij de directievoering betrokken zijn is het voor ons eenvoudig om eventuele knelpunten te signaleren en deze weer te verwerken in het vervolgtraject.